Startside Om Framnæs Historikk og prosjekt
Bakgrunn
FRAMNÆS-FERGENS HISTORIE PDF Skriv ut E-post

Historien

 

1893

Fergen har sin opprinnelse fra USA.

1897
hist-10.jpg
Finansmannen Knut Wallenberg og hans bror Gustav lot seg inspirere av fergene på Hudson River. De hadde beskyttet ror og propell, som arbeidet samtidig i begge ender og var lett manøvrerbare. Sjøegenskapene var gode.
Fergene hadde lang stangkjøl og kunne gå med baugen rett mot bryggen.
De var på den tiden revolusjonerende. 
Pendelfergene knyttet den amerikanske jernbanens endestasjoner på
New Jersey- siden til Manhattan.
Fergene ble et forbilde for brødrene og de lot bygge 2 dampferger ved Sødra Varvet i Stockholm i 1893.

Det ble bygget flere like passasjerferger til den store industriutstillingen på Djurgården i 1897 (15.5 - 3.10)
Den skulle vise svensk og norsk industris utvikling i anledning unionskongen Oscar IIs 25 års feiring som regent.
Både utstillingen og fergene ble finansiert av Svenska Enskilda Banken, som brødrene i prinsippet eide.

hist-09.jpgI februar 1898 ble en av fergene "Nybron 1" solgt til Huk-selskapet på Bygdø for kr. 25 000 og i mai seilt via Gøtakanalen til Kristiania, der den fikk navnet "Framnæs."  Den ble satt i rute mellom Bygdø og Skillebæk.
Det er sagt at ingeniøren Sam Eyde, senere grunnlegger av Norsk Hydro, fikk handelen i orden.
Han hadde gode forbindelser både i Stockholm, der han ble gift, og på Bygdø, der han hadde familie i P.T. Mallings vei. Selv kjøpte han hele Huk-eiendommen samt Bygdølund og bosatte seg der.
I Langvigbukten hadde han sin egen to-masters store dampyacht.
Sommeren 1898 ble det igangsatt bygging av "Framnæs 2"
ved Aker Mek. Verksted for kr. 36 000.
Den ble satt i rute mellom Bygdø og Pipervigen.
 
1908
Det ble bygget i alt 5 Framnæs-ferger i Norge fra 1898-1914.
"Framnæs 3"  var bygg nr. 1 ved Moss Verft i 1908. Ifølge verftets leveringsbeskrivelse,  som er funnet i Riksarkivet, er den "I alle Dele høist moderne og elegant utstyred". 
Den gikk i rute i Frognerkilen mellom Framnæs brygge/ Skillebæk på Kristiania-siden, Benneches brygge/Dronningen og  Oscarshal på Bygdø. Et gjenfunnet rutekart fra 1909 viser dette.

Se rutekart under Stiftelsen.

P.g.a. driftsomstendigheter under 1.Verdenskrig ble 3 av fergene overflødig og solgt til Vestlandet. 2 av fergene gikk til Bergen der de ble omdøpt til "Oldernæs" og "Uren". 
Den tredje fergen, som kom hit til Kristiansund, var altså den eneste som beholdt navnet “Framnæs".

1916
"Framnæs 3" ble solgt fra Huk-selskapet til Christiansund Dampbaadsamlag for Kr.30.000.
 
1917
"Framnæs 3" seilte for egen maskin rundt kysten fra Kristiania til Kristiansund med initiativtaker og disponent i Dampbaadsamlaget, Just Endresen, om bord.

Turen til Kristiansund ble opplevelsesrik. Det var mot slutten av 1.Verdenskrig og underveis berget "Framnæs 3" krigsforliste sjøfolk og den ble også stoppet og visitert av Marinen.

I September ankom "Framnæs 3" Kristiansund havn og ble satt i trafikk mellom Kirkelandet, som er hovedøya i byen, og Nordlandet, populært kalt Marokko. 
Senere kom også Innlandet til, øya som populært blir kalt Tahiti. I 34 år var fergen med på å prege det daglige havnebildet og var den mest populære sundbåten å reise med. 
P.g.a. økte driftsomkostninger med 3 manns besetning og økte kullpriser gjennom 2.Verdenskrig ble den som den siste dampsundbåt gjennom 75 år tatt ut av trafikk 20.2. 1951, nedrigget i 1956 og solgt som lekter til Rørvik i Nord-Trøndelag der Heide i Kristiansund hadde et fryseanlegg.

1993
Brødrene Trond og Terje Myrhaug lanserte ideen om å gjenoppbygge den populære passasjerfergen.

2003
Havna i Kristiansund har alltid vært livsnerven for kommunikasjon mellom innbyggerne på de 3 øyene eller landene, som de kalles i Kristiansund.
Mange savnet den "staselige dampfergen, som gled mellom landene". I dette året ble det enighet om å gjenoppbygge "Framnæs" i regi av Stiftelsen Framnæs. Den vil få mange originale utstyrsdetaljer fra den opprinnelige fergen. Forøvrig er den bygget etter moderne prinsipper for sikkerhet, miljø og fremdrift. 
Et komplett dampanlegg med den originale dampmaskinen kan demonstreres.

2012
Den 16.6.2012 tar 2000 mennesker imot den nye Framnæs-fergen ved Piren.

Drift
"Framnæs" eies av Stiftelsen Framnæs og drives av Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen.
Selskapet er verdens eldste kollektive transportselskap i kontinuerlig drift siden 1876. «Framnæs» går delvis i ordinær rutefart, sightseeing og kan chartres.
Tlf. 92851744

 

 
”FRAMNÆS 3” PDF Skriv ut E-post

 

Trykk på bildet for å se det i stort format.   
avisklipp-95.jpg

pensj.jpg 

 

Verdier og kapital ble tilført Stiftelsen Framnæs av Trond Myrhaug, etter omfattende dokumentasjon, rekonstruksjon av utstyrsdetaljer samt oppsporing og anskaffelser av originale deler som maskintelegrafen, dampfløyten,kompasset og overhaling av den gjenfunne dampmaskinen ved Mellemverftet, som nestoren og maskinisten Alf Skålvik identifiserte. Han gjenkjente sveiseskjøten sin på bunnrammen til "Framnæs 3" sin dampmaskin da "ferga" var inne til reparasjon ved Sterkoder i 1949. Overhalingen ble utført av pensjonerte dampmaskinister under hans ledelse og i samarbeid med Heinsa Mekaniske Verksted og forøvrig finansiert av Kristiansund Kommune.

I forkant av denne begivenheten hadde fhv.formann i havnestyret Tor Johansen fremlagt planene om gjenoppbygging av den legendariske fergen for bystyret , som iflg.referatet i Tidens Krav omtalte et bystyre som etter Tor Johansens interpellasjon ”ble grepet av nostalgien, nok til å bevilge midler til overhaling av ” Framnæs” sin dampmaskin. Hans folkemønstring gjennom ”Sundbåtens venner” sammen med Susanne Kirk økte bevisstheten om at vi hadde verdens eldste transportselskap i kontinuerlig drift i denne byen. I den forbindelse ville ”Framnæs” bli en tradisjonsbærer i Sundbåtselskapets profilering.

Det å promotere gjenoppbygging av et historisk fartøy mot Sjøfartsdirektoratet til dagens krav til funksjoner, sikkerhet og komfort og samtidig få gehør for dets særpreg , er utrettelig ivaretatt av skipsingeniøren Einar Sæter. Et komplett fungerende dampanlegg med kjel og maskin vil være tilgjengelig for demonstrasjon for å vise en hundreårig tradisjon i sjøfartshistorien. En spesialtilpasset og stillegående diselmotor og en firebladers propell i hver ende vil nå sørge for den rolige fremdriften sundbåtfergen hadde.

Etter at byens befolkning hadde kåret Sundbåten som byens kulturminne nr.1, har dens betydning for byens identitet bokstavelig talt blitt løftet frem, også av byens politikere. Havneområdet utvikles stadig for bosetting, handel, rekreasjon og turisme. Havnevesenet utvikler og legger til rette for all havnetrafikk. I dette havnebildet vil "Framnæs" sin tilstedeværelse vise Kristiansund som en tradisjonsrik sjøfartsby.

Havna-emblem

 


Presentasjoner/multimedia

brosjyre.pngPresentasjoner av Framnæs 3 og nye Framnæs med animasjoner, bilder og video.

[Se mer

 

©2024 Stiftelsen Framnæs · Tilrettelagt av NettStudio AS · Logg inn
Slik icons laget av Mark James RocketTheme Joomla Templates